Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

5 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Cán Bộ Tin Học Chi Nhánh

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 19/02/2020

Nhân Viên Ngân Quỹ

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Cán Bộ Khách Hàng

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 29/01/2020

Cán Bộ Kế Toán/ Giao Dịch Viên

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 07/01/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Trực Tiếp

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 17/03/2020