Công Ty TNHH Sơn Alex Việt Nam

7 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN THỦ KHO(ĐIỀU VẬN HÀNG HÓA)

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN SEO WEB

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020