Công Ty TNHH Nhôm Kính Đông Phương

5 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

KIẾN TRÚC SƯ GIÁM SÁT/ QUẢN LÝ KỸ THUẬT

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 10/05/2020

THỢ NHÔM KÍNH

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 04/05/2020

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 25/05/2020

NHÂN VIÊN SALE

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 25/05/2020

NHÂN VIÊN SALE

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 25/05/2020