Công Ty TNHH MEC GROUP

4 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Nhân viên kinh doanh nam

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên kinh doanh nữ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên kế toán

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Giám sát thi công

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020