Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ năm - 20/08/2020 19:22

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh năm 2020, cụ thể như sau:

tải xuống Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020
tải xuống Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

I. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Số lượng tuyển dụng: 08 viên chức.

3. Vị trí tuyển dụng:

– Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật (Hạng III): 03 viên chức;

– Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền (Hạng III): 02 viên chức;

– Vị trí việc làm Tài chính – Kế toán (Hạng III): 01 viên chức;

– Vị trí việc làm Hành chính – Quản trị (Hạng III): 01 viên chức;

– Vị trí việc làm Công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu (Hạng III): 01 viên chức.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

TT Tên vị trí việc làm cần tuyển Mô tả VTVL Mã số vị trí việc làm Số lượng vị trí tuyển dụng Số lượng viên chức cần tuyển Yêu cầu về trình độ đào tạo Ghi chú
Tổng số Trong đó
Chuyên viên Cán sự
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  Tổng số người     5 8 8      
1 Thủ tục tàu thuyền –  Tham gia công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên ngành và giám sát việc thực thi pháp luật hàng hải trong khu vực quản lý;
– Thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;
– Thực hiện việc bố trí neo đậu, kiểm tra hành khách trước khi rời cảng, phối hợp kiểm tra an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; Thực hiện kiểm tra thuyền bộ đối với 100% các phương tiện VR-SB và tàu Việt Nam hoạt động quốc tế.
23.2.29 1 2 2    Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển, Luật hàng hải. Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên.  Đại diện CVHHQN tại: Quảng Yên; Cẩm Phả
2 Hành chính – Quản trị – Lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sủa chữa định kỳ phương tiện (tàu, ca nô công vụ, ô tô), thiết bị văn phòng, máy móc tại trụ sở cơ quan, đại diện, trạm.- Thực hiện quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của cơ quan;
– Tham gia thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của cơ quan.
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm kê đột xuất. Hoàn tất các thủ tục đề nghị thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, lập các báo cáo, biên bản họp, tờ trình và quản lý hồ sơ kiểm kê, thanh lý theo quy định;
– Tham gia xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ.
23.3.15 1 1 1   Tốt nghiệp Đại học trở lên  chuyên ngành Hành chính, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Kinh tế. Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên. Phòng Tổ chức – Hành chính
3 Công nghệ thông tin và Quản lý dữ liệu – Quản lý hệ thống website cơ quan, xử lý các sự cố, backup dữ liệu, đăng bài lên website khi có yêu cầu;
– Tham gia vận hành hệ thống phần mềm chuyên ngành (AIS Base, thủ tục tàu biển); văn phòng điện tử của cơ quan;
– Lập kế hoạch bảo bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị máy tính, thiết bị mạng, đường truyền phục vụ công tác tại các phòng, đại diện, trạm thuộc cơ quan uôn ổn định;
– Thiết lập, quản lý hệ thống máy chủ cục bộ, mạng nội bộ, internet, wifi, camera, máy chấm công;
– Hỗ trợ IT cho các sự kiện, hội nghị, cuộc họp cơ quan tổ chức.
23.3.14 1 1 1   Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử,  Viễn thông. Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên (Chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên đối với trường hợp dự tuyển có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử, Viễn thông) Phòng Tổ chức – Hành chính
4 Theo dõi thi hành pháp luật – Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật và giám sát thực thi pháp luật chuyên ngành của tổ chức, cá nhân hoạt động hàng hải;
– Tham gia góp ý dự thảo các VBQPPL, xây dựng Nội quy cảng biển;
– Thực hiện quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý.
23.2.27 1 3 3    Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển, Luật hàng hải. Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên Phòng Pháp chế; Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Quảng Yên
5 Tài chính – Kế toán  – Tham mưu về cơ chế, chính sách, xây dựng biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Triển khai các quy định pháp luật về thu phí, lệ phí hàng hải;
– Kiểm tra thông tin về trọng tải, thời gian tàu đến, rời cảng, thời gian neo đậu.
– Tham mưu quản lý nguồn thu, phối hợp với bộ phận Thủ tục tàu thuyền trong việc kiểm tra, đối chiếu đảm bảo thu đúng, thu đủ; Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí hàng hải: lập biên lai, hóa đơn, nộp tiền, ghi thu, đôn đốc công nợ phát sinh;
– Quản lý biên lai ấn chỉ thuế, lập các báo cáo thống kê.
23.3.13 1 1 1   Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính,  Kế toán. Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên. Trạm CVHHQN tại đảo Cống Tây

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 19/8/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0347.111.895 (gặp Ms. Linh)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHÀ TUYỀN DỤNG HÀNG ĐẦU

 Tìm kiếm nâng cao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây